VARLEX TAB. 10 MG. CAJA C/30 (PRAVASTATINA)

VARLEX TAB. 10 MG. CAJA C/30 (PRAVASTATINA)

  • $ 18.72


SUSTANCIA: VARLEX TAB. 10 MG. CAJA C/30 (PRAVASTATINA)
FABRICANTE: ARLEX